Reddingslijn

Green Heritage Fund Suriname Nieuwe Partner Voor Duitse Welttierschutzgesellschaft

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Daniela Schrudde, Project Director WTG, hands over the keys of the new rescue vehicle to Monique Pool
Daniela Schrudde, projectdirecteur WTG, overhandigt sleutels van het nieuwe busje om dieren mee te redden aan Monique Pool

De Duitse stichting Welttierschutzgesellschaft (WTG) en Green Heritage Fund Suriname (GHFS) zijn een overeenkomst aangegaan om samen te werken aan het beschermen van wilde dieren in Suriname, in het bijzonder luiaards en miereneters. Tijdens een bezoek door projectdirecteur Daniela Schrudde in the afgelopen week heeft de Duitse stichting een speciale bus overhandigd voor reddingsacties waarmee grote aantallen dieren kunnen worden vervoerd op een veilige wijze, en verzorging kan ook direct worden verstrekt, indien nodig. WTG verstrekt niet alleen materiële ondersteuning, maar ook immateriële ondersteuning om het welzijn van de dieren te verzekeren. “Wij zijn erg blij om met WTG te kunnen werken en om duurzame ondersteuning te vinden voor het lenigen van de noden van onze dieren,” zei Monique Pool, Directeur van GHFS.

ONDERSTEUNING VOOR BEWUSTWORDINGSACTIVITEITEN

Voor de Duitse WTG is bewustwording en het verstrekken van informatie een belangrijke stap in het vormen van de toekomst voor wilde dieren en het verbeteren van het welzijn van de daarvan. En dat is precies waar de twee organisaties een gemeenschappelijk streven hebben gevonden, aangezien GHFS zeer actief is geweest in de afgelopen jaren met het vergroten van het bewustzijn over ecologische kwesties op nationaal niveau. Voor beide organisaties is dit cruciaal indien we succes willen hebben op de lange termijn. Daarom ondersteunt WTG educatieve programmaʼs en bevordert dergelijke activiteiten. Tijdens bezoeken aan scholen en informatieve evenementen en door middel van het gebruik van brochures en posters proberen de vrijwilligers van GHFS informatie te verstrekken over het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de directe invloed op lokale wilde dieren. Mensen duidelijk maken dat wilde dieren in het wild horen en niet geschikt zijn om als huisdieren te worden gehouden is een ander centraal thema van het werk van GHFS.

Meer dan 90 procent van Suriname is nog bedekt met ongerept regenwoud. Echter, bedreigingen van de fauna van het Zuidamerikaans land zijn nog steeds aanwezig. Door toegenomen ontbossing in de urbane gebieden wordt de natuurlijke omgeving van verschillende wilde dieren vernietigd en in toenemende mate worden deze dieren aangetroffen in een gedesoriënteerde staat en gewond in de zich snel ontwikkelende kustzone. Welttierschutzgesellschaft ondersteunt daarom Surinameʼs eerste en tot nog toe enige rehabilitatiecentrum voor wilde dieren voor het redden, verzorgen en vrijlaten van wilde dieren. Samen met onze partner WTG voelt Green Heritage Fund Suriname (GHFS) zich ondersteund namens de in nood verkerende dieren.

WTG Project Director Schrudde watches while an animal of which the fingers were cut off tries to get a grip
WTG projectdirecteur Schrudde kijkt toe terwijl een dier waarvan de nagels zijn afgehakt probeert vast te grijpen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNederlands
Skip to content