Reddingslijn

PERSBERICHT Het bevorderen van klimaatdemocratie in Guyana, Suriname en Trinidad and Tobago.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Het bevorderen van klimaatdemocratie in Guyana, Suriname en Trinidad and Tobago.


‘Het bevorderen van klimaatdemocratie in Guyana, Suriname en Trinidad and Tobago’ is een project, geïnitieerd door IAMovement in partnerschap met het Democratiefonds van de Verenigde Naties, en wordt uitgevoerd met partners in Guyana en Suriname. Met implementatiepartners in Trinidad en Tobago, Guyana en Suriname, waaronder de Cropper Foundation, de Energy Chamber of Trinidad and Tobago, de Guyana Environment Initiative en de Green Heritage Fund Suriname, beoogt dit project de betrokkenheid van belanghebbenden bij klimaatverandering in de drie landen te vergroten. De projectlanden werden geselecteerd omdat alledrie de landen belangrijke spelers zijn in de energieruimte voor fossiele brandstoffen.

Om die reden bestaan er mogelijkheden voor het delen van kennis en lessen die in de verschillende landen zijn geleerd, die betrekking hebben op slim en duurzaam beheer van energiebronnen, betrokkenheid van burgers bij deze processen. Daarnaast zijn de drie landen gelegen in dezelfde geografische regio. In het eerste implementatiejaar heeft dit project in Trinidad goede vooruitgang geboekt in het vergroten van de sociale verbondenheid van nationale belanghebbenden in de klimaatarena.

De algemene doelstelling van dit project is om ‘een groter belang, betrokkenheid en invloed van de burgers te stimuleren met betrekking tot klimaatkwesties, -oplossingen en daarmee samenhangende politiek in Guyana, Suriname en Trinidad & Tobago.’ In overeenstemming met deze doelstelling, is de eerste mijlpaal het publiekelijk lanceren van de ‘WeClimate App’ in Trinidad, zoals weergegeven in de afbeelding 2 hieronder. Deze app zal later dit jaar worden gelanceerd als versie 1 (V1), waarin extra functies zullen worden ondergebracht, en een gamificatiebenadering wordt gebruikt om de betrokkenheid van jongeren te bevorderen. Dit zal versie 2 (V2) van de App vormen.

Daarnaast zullen binnen dit project honderd (100) Klimaatgesprekken (30 elk in Guyana & Suriname en 40 in Trinidad) worden gehouden. Deze gesprekken zullen worden gehouden op verschillende scholen, zowel lagere als middelbare scholen, en in publieke ruimten. Deze activiteit zal in het komende jaar worden uitgevoerd in de projectlanden, inclusief in afgelegen gebieden, met als doel meer dan drieduizend (3000) personen te betrekken.

Deze klimaatgesprekken zullen op maat gemaakt worden op basis van de dynamiek van elk projectland. De algemene opzet voor Trinidad bestaat uit introducties, overzichten van de ‘educatieve klimaatbeweging’ van IAMovement in de loop der jaren in Trinidad, het tonen van geselecteerde educatieve content (hoogwaardige video's en/of documentaires geproduceerd door IAMovement). Daarnaast zijn er discussies in 'open floor'-stijl met vragen en antwoorden, oproepen tot actie en prijsvragen. Vanwege de aard van de sessies wordt relevante inhoud (zoals activiteiten over ecosysteemherstel, of duurzame energie) in kleine stukken opgedeeld, afgestemd op de doelgroep en toegankelijk gemaakt voor iedereen.
Het doel is om de deelnemers te inspireren en betrekken, zodat zij klaar zijn om positieve klimaatacties te ondernemen in hun eigen leven.

Figuur 2: Banner van het project

Belangrijke activiteiten in het kader van dit project, in Guyana, Suriname en Trinidad en Tobago, zijn onder meer:

  1. Het ontwikkelen van een klimaatdatabase die informatie samenbrengt over belangrijke klimaatkwesties en -oplossingen, inclusief data over mitigatie- en adaptatie
  2. Educatieve hulpmiddelen en kennisproducten ontwikkelen en delen met nationale belanghebbenden en het algemeen publiek. Hiertoe behoren videos, gamificatie-benaderingen om burgers te betrekken en een bibliotheek te implementeren (via de eerste versie van de WeClimate-app).
  3. Twee gespecialiseerde Youth and Community Leader ‘Climate Champion’ trainingen implementeren.
  4. Werkgroepen opzetten voor betrokkenheid van burgers om relevant beleid in elk land te helpen formuleren.
  5. Het instellen van parlementaire partnerschapsgroepen om een interactie op te zetten tussen de werkgroep van betrokken burgers en een partnerschap tussen burger en Parlement te vormen.
  6. Een nationaal consultatie-evenement onder leiding van de werkgroep geleid door betrokken burgers.

Trinidad

Vanaf de start van het project in juli 2021 tot heden werden klimaatgesprekken gehouden tijdens publieke evenementen in Trinidad en Tobago, zoals het Sci-Technofest 2022-evenement van NIHERST. Dit vond plaats op 27 maart om het bewustzijn van klimaatveerkracht te vergroten bij diverse stakeholders en verschillende leeftijdsgroepen. De eerste stakeholder engagement meeting van het bedrijfsleven, de publieke en private stakeholders was georganiseerd door de Cropper Foundation en is gehouden op 28 april met het uitdrukkelijke doel om deze stakeholders te betrekken bij het vormen van de werkgroep van betrokken burgers. De lancering van de WeClimate App was op 21 april en zal naar verwachting de verdere interesse in en betrokkenheid bij het project onder het algemeen publiek in Trinidad en Tobago bevorderen.

Als je meer wilt weten over de voortgang van het project in Trinidad en Tobago, volg dan @IAMovement op Facebook en Instagram voor meer informatie. U kunt IAMovement over het programma ook e-mailen op [email protected] .

Meer over IAMovement

IAMovement is een non-profit organisatie die in 2014 werd opgericht door een groep gepassioneerde jongeren die samen een sterke gemeenschappelijke behoefte voelden om positieve ecologische & sociale veranderingen in Trinidad en Tobago tot stand te brengen.

Het werk van IAMovement is speciaal gericht op twee werkgebieden:
i. klimaatmitigatie; en
ii. klimaatadaptatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNederlands
Skip to content