Reddingslijn

Zie Mariene Interacties: Belangenbehartiging Voor De Oceaan En Weerbaarheid Aan De Kust

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Interacties over de Surinaamse zee bij HAVO 1

Schoolbezoeken om studenten van middelbare scholen in de hoofdstad Paramaribo over de zee van Suriname te informeren, worden uitgevoerd door het GHFS-team. Bij elk bezoek worden studenten ondervraagd om hun kennis van en interesse in het mariene gebied van Suriname en daarbuiten te peilen.

Zie Mariene Interacties brengt de gecentraliseerde belangenbehartiging met zich mee die nodig is om menselijke bedreigingen voor het mariene milieu met succes aan te pakken en te verminderen en klimaatbestendigheid en voedselzekerheid in het kust- en zeemilieu te verbeteren. De Green Heritage Fund Suriname betrekt de kustgemeenschappen, het grote publiek, maatschappelijke organisaties en politieke partijen om een positieve verandering teweeg te brengen in de maatschappelijke attitudes ten opzichte van het mariene milieu door het bewustzijn over en de kennis van het unieke zeemilieu van Suriname te vergroten. Activiteiten om de capaciteit te versterken en het nationale bewustzijn te vergroten, worden uitgevoerd om de kustgemeenschappen, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek in staat te stellen hun belangen te verdedigen en hun omgeving beter te begrijpen en positief te beïnvloeden.


Discussies bij de doeken van de zee van Suriname expo

De verwachte outputs en geplande activiteiten van Zie Mariene Interacties hebben een gemeenschappelijke oriëntatie, namelijk empowerment van kustgemeenschappen en het vergroten van kennis over en bewustzijn van het mariene milieu in Suriname om een positieve verschuiving in maatschappelijke attitudes en gedrag ten opzichte van het milieu te verkrijgen. De verwachte outputs zijn ontwikkeld met het oog op het maximaliseren van de haalbaarheid van de projectdoelstellingen en op het aanpakken van de uitdagingen en het beperken van de bedreigingen voor duurzame ontwikkeling, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid in de kust- en mariene omgeving van Suriname.

Wat is Shared Resources, Joint Solutions

Shared Resources – Joint Solutions (SRJS) is een 5-jarig strategisch partnerschap tussen IUCN NL, WWF Nederland en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met meer dan 50 NGOʼs en organisaties uit het maatschappelijk middenveld in 16 landen met lage en middelhoge inkomens en internationale partners, is het de bedoeling om gezonde, biodiverse ecosystemen te behouden om de klimaatbestendigheid, watervoorziening en voedselzekerheid te beschermen. Dit gebeurt door het versterken van de gezamenlijke capaciteiten om de invloed te vergroten in multi-stakeholder partnerschappen met overheden en bedrijven. Samen wordt er gewerkt aan het versterken van onze invloed om succesvol te pleiten voor inclusieve en groene ontwikkeling.

Het programma Shared Resources, Joint Solutions (SRJS) in de Guianas is gericht op het beschermen van drie op ecosystemen gebaseerde `internationale publieke goederenʼ klimaatbestendigheid, water- en voedselzekerheid, in drie kritieke landschappen: (1) het zuiden van de Guianaʼs; (2) het centrale gedeelte van de Guianaʼs met de Greenstone Belt; en (3) de kustzone en het zeegebied. Het is de bedoeling om te werken aan duurzaam beheerde landschappen, die de meest essentiële ecosysteemdiensten leveren waarvan lokale gemeenschappen en de bredere economie afhankelijk zijn. Het programma wordt geïmplementeerd door een diverse groep partners, voornamelijk maatschappelijke organisaties (CSOʼs) en lokale gemeenschappen, maar ook stakeholders uit de publieke en private sector. Het SRJS- programma behandelt belangrijke terrestrische en mariene vraagstukken, die aanzienlijke gevolgen hebben voor internationale publieke goederen op nationaal en landschapsniveau. Inspanningen richten zich op vier natuurbehoudsstrategieën: (1) een strategie voor veerkrachtige bos- en savanne ecosystemen, (2) een strategie voor veerkrachtige zoetwater ecosystement; (3) een veerkrachtige strategie voor kust- en mariene ecosystemen; en (4) een strategie voor goed bestuur op milieugebied.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNederlands
Skip to content